Đại học sư phạm Bắc Kinh

Trường Đại Học Sư phạm Bắc Kinh

Đại học Bắc Kinh được thành lập vào năm 1902 là một trong những trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục, Trường nổi tiếng về đào tạo giáo viên, giáo dục, khoa học và nghệ thuật.

Đại học Sư Phạm Bắc Kinh, là trung tâm chính của các hoạt động giáo dục và giảng dạy. Sinh viên toàn thời gian tại trường của khoảng 23.900 người, trong đó: khoảng 9900 đại học, sau đại học về 12.400, khoảng 1.500 người sinh viên dài hạn, 26 trường cao đẳng, 2 dòng, 40 Viện nghiên cứu. Tài liệu sách điện từ khoảng 2200GB.

 Đội ngũ giáo viên Đại học Bắc Kinh với chất lượng đào tạo cao. Giáo viên hiện có gần 3100 người, trong đó gần 2.000 giáo viên toàn thời gian với chức danh chuyên môn cấp cao, có học vị tiến sĩ hoặc có trình độ giáo viên du học nước ngoài  với tỷ lệ cao nhất của trường Đại học Trung Quốc .

Đại học Bắc Kinh, Giao lưu và  hợp tác quốc tế sâu rộng. Gần 300 trường học và trường đại học tại hơn 30 quốc gia và khu vực, và ký hợp tác với các viện nghiên cứu ở  80 trường đại học tại Hoa Kỳ, Canada, Anh, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và các nước khác.Tỷ lệ sinh viên nhận gửi ngắn hạn và dài hạn từ 124 quốc gia và khu vực, hơn 4500 người, sinh viên đại học chiếm khoảng 70% học sinh dài hạn.

Các khoa và học viện của trường

Tên Tên trường
Cao đẳng Cao đẳng văn hoá và ngôn ngữ Trung Quốc
  Cao đẳng triết học và xã hội học
  Cao đẳng kinh tế và quản trị kinh doanh
  Cao đẳng giáo dục
  Cao đẳng quản lý giáo dục
  Cao đẳng tâm lý giáo dục
Cao đẳng văn hoá và ngôn ngữ nước ngoài Cao đẳng mỹ thuật và truyền thông
  Cao đẳng về văn hoá và ngôn ngữ
  Học viện nghiên cứu quốc tế và khoa học chính trị
  Cao đẳng toán
  Cao đẳng khoa học tin học
  Cao đẳng khoa học và đời sống
  Khoa môi trường
  Cao đẳng quản lý
  Cao đẳng giáo dục quốc phòng và thể thao
  Cao đẳng khoa học nguồn và công nghệ
  Khoa địa lý
  Cao đẳng đào tạo giáo viên
Khoa Khoa lịch sử
  Khoa luật
  Khoa vật lý
  Khoa hoá học
  Khoa nghiên cứu vũ trụ
  Khoa kỹ thuật và khoa học nguyên vật liệu
Viện và trung tâm nghiên cứu Viện nghiên cứu lịch sử
  Viện nghiên cứu sách cổ
  Viện chính sách công và phát triển xã hội
  Viện kinh tế và quản lý nguồn
  Viện khoa học năng lượng hạt nhân
  Viện nghiên cứu thần kinh
  Trung tâm công nghệ thông tin
  Trung tâm công nghệ mang tin học vào giáo dục
  Viện nghiên cứu phát triển văn hoá

suphambk

TIẾNG TRUNG & DU HỌC CRT

Email : tiengtrungcrt@gmail.com

ĐT : 0643 353 1279  Hotline :  0935 006 799

 

Trả lời