Đội ngũ giảng dạy

 

Tiếng trung CRT với phương châm :  “ Giáo dục lấy chất làm đầu, giáo viên lấy tâm làm trọng”  Nên đôi ngũ giáo viên ở đây không những có trình độ cao được đào tạo chuyên ngữ , ở các trường đại học trong và ngoài nước mà cần nhất là tấm lòng yêu nghề, nhiệt tình giảng dạy và hiểu thấu được những vướng mắt trong học tập mà các học viên đang gặp phải . Để từ đó xây dựng được mối tương tác hiệu quả cao giữa mục đích người dạy và nhu cầu người học

.yt-p0049884