Tiếng trung Du Lịch

  1. Giới thiệu

Khóa học này hướng đến những bạn làm trong môi trường du lịch, khách san. Muốn thông qua khóa học nhằm sử dụng tiếng Trung hiệu quả vào phục vụ công việc .

  1. Nội dung & Mục đích khóa học .
  • Nắm các từ vựng liên quan đến chuyên ngành du lịch, khách sạn … liên quan
  • Tăng khả năng nghe hiểu, nói truyền đạt đến đối tác hay khách du lịch là người Trung Quốc
  • Mục đích chính của khóa học là nghe nói, tạo dựng ngữ cảnh, tình huống để giúp học viên có phản ứng linh hoạt .
  1. Đối tượng
  • Những sinh viên du lịch hay các bạn thường xuyên tiếp xúc & làm việc với khách du lịch người Trung Quốc.
  • Những bạn thích đi du lịch nước ngoài ( Trung quốc, singapor….
  • nag cao

Trả lời