Tiếng Trung Online

  1. Tiếng trung Online
  2. Giới thiệu
  • Đây là khóa học học qua skype,.. dành cho các học viên không có thời gian để đến lớp, nên thông qua học online một cô một trò và thời gian linh động giúp học viên có nhiều điều kiện học hơn
  1. Nội dung & Mục đích khóa học

– Đáp ứng mọi yêu cầu khóa học theo yêu cầu học viên

– Một thầy- trò nên tương tác qua lại nhiều hơn, đem lại hiệu quả cao

  1. Đối tượng

– Phù hợp tất cả mọi đối tượng, lứa tuổi, nhu cầu & vùng miền.

online

Trả lời