Tiếng trung thương mại

 1. Tiếng trung thương mại
 2. Giới thiệu

Khóa học này giúp học viên nắm được những thuật ngữ thương mại, xưng hô, giao tiếp , cách gửi mail ..trong thi trương mại nhằm phục vụ cho công việc hoặc mua bán hàng hóa ở Trung Quốc.

 1. Nội dung & Mục đích khóa học .
 • Học viên nắm được những vốn từ thông dụng trong giao tiếp văn phòng, phân xưởng hay hội họp & gặp gỡ đối tác Trung Quốc
 • Nắm các thuật ngữ chuyên dụng, văn hợp đồng, báo giá, vận chuyển thương mại..
 • Và tùy theo nhu cầu hoàn cảnh làm việc của từng học viên, trung tâm sẽ phân ra những giáo trình học thích hợp trong thời gian ngắn nhất .
 1. Đối tượng
 • Dành cho những bạn đang có đối tác là người Trung Quốc
 • Những bạn đang làm việc ở công ty Trung Quốc ăn các vị trí văn phòng, phân xưởng…
 • Các nhà buôn nhỏ lẻ muốn sử dụng tiếng Trung để tiện buôn bán
 • .hand-holding-growing-pile-of-money-economic-growth

Trả lời