Tiếng trung trẻ em

  1. Tiếng trung trẻ em
  2. Giới thiệu

Nhằm đáp ứng nhu cầu học, phát triển ngôn ngữ sớm của trẻ, tiếng trung trẻ em dành dành cho các bé từ 4 tuổi trở lên . Với giáo trình sinh động, dễ học & dễ nhớ giúp các em linh hoạt năng động trong các buổi học .

  1. Nội dung & Mục đích khóa học
  • Giáo trình đơn giản, sinh động khơi hứng thú cho học sinh
  • Rèn luyện nói nghe nhiều, tạo tính huống , hoạt cảnh tăng khả năng giao tiếp, đặt câu & ghi nhớ chữ cho học sinh.
  1. Đối tượng.
  • Trẻ em, học sinh bậc tiểu học, trung học…
  • tre e

Trả lời