壁虎的疼痛

1bdcb593d0db3f8566ca

一只小壁虎被蛇咬住了 尾巴,它拼命地挣扎,尾巴断了,小壁虎得以逃命。
一位 农夫见了,对小壁虎说:“你这可怜的小东西,刚断了尾巴,是不是很痛啊!”
小壁虎含泪点了点头。
“来,我给你包扎上,这草药是止痛的。”农夫拿出一包草药说。
“不,我很 感谢这疼痛,因为是痛让我知道自己还活着,而且,你包扎了我的伤口,它怎么能长出新的尾巴来呢?”说完,小壁虎带着钻心的疼痛爬走了。

Pinyin :

Yī zhǐ xiǎo bìhǔ bèi shé yǎo zhùle wěibā, tā pīnmìng de zhēngzhá, wěibā duànle, xiǎo bìhǔ déyǐ táomìng.
Yī wèi nóngfū jiànle, duì xiǎo bìhǔ shuō:“Nǐ zhè kělián de xiǎo dōngxī, gāng duànle wěibā, shì bùshì hěn tòng a!”
Xiǎo bìhǔ hán lèi diǎnle diǎntóu.
“Lái, wǒ gěi nǐ bāozā shàng, zhè cǎoyào shì zhǐtòng de.” Nóngfū ná chū yī bāo cǎoyào shuō.
“Bù, wǒ hěn gǎnxiè zhè téngtòng, yīn wéi shì tòng ràng wǒ zhīdào zìjǐ hái huózhe, érqiě, nǐ bāozāle wǒ de shāngkǒu, tā zěnme néng zhǎng chū xīn de wěibā lái ne?” Shuō wán, xiǎo bìhǔ dàizhe zuānxīn de téngtòng pá zǒule.

Dịch :

Một chú thạch sùng bị một con rắn cắn chặt vào đuôi , chú ta cố vùng vẫy giãy giụa, nó rụng đuôi và trốn thoát .
Một bác nông phu thấy vậy liền hỏi thạch sùng rằng :” Mày thật là đáng thương, vừa đứt đuôi vậy chắc là đau lắm phải không ?”
Chú thạch sùng mắt ngấn lệ gật gật đầu .
” Nào, lại đây ta băng vết thương lại cho, loại thảo dược này có thể trị đau đấy ” Bác nông phu cầm ra một bao thảo dược.
” Không , tôi cảm ơn sự đau đớn này, vì chính sự đau đớn này nhắc rằng tôi vẫn còn sống, với lại Bác băng lại vào vết thương này của tôi thì cái đuôi mới sao thể mọc ra được?” Nói rồi thạch sùng mang trái tim đau đớn bò đi…

Trả lời