OIL GAS VIETNAMFORUM tuyển Phiên Dịch Tiếng Hoa

CÔNG TY DẦU KHÍ OIL GAS VIETNAMFORUM cần tuyển TUYỂN PHIÊN DỊCH TIẾNG HOA ( tiếng phổ thông ):
Yêu cầu:
** Ưu tiên Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật dầu khí
** BOSIET Opito + KSK đi biển
** Dự án 03 tháng: Đi Tàu từ tháng 02/2017
Gửi hồ sơ kèm mức lương mong muốn về: tuyetpham@vungtaujobs.com
Website : http://oilgas.vn/

images (1)

Trả lời