Chất lượng đào tạo

Trình độ giáo viên & luyện tập học viên là yếu tố quan trọng trong sự thành công của giảng dạy . Nhưng phưong pháp dạy là đều không thể thiếu trong sự thành công này . Những học viên đến học đa phần là những bạn sinh viên, người đi làm, chuẩn bị du học… họ gần như không có thời gian nhiều để ôn luyện như học chính quy. Vậy làm sao để các học viên có thể nắm bài ngay tại lớp, ghi nhớ mặt chữ, có nhiều cơ hội nghe nói nhiều … Những vấn đề này chúng tôi sẽ đáp ứng chất lượng học cho các bạn học viên trong mỗi tiết học .

1416093700978_wps_26_D2F253_Schoolchildren_and