Các trường liên kết ở Chiết Giang

DANH  SÁCH CÁC TRƯỜNG Ở CHIẾT GIANG

1 浙江 浙江师范大学 ĐH SƯ PHẠM TRIẾT GIANG http://www.zjnu.edu.cn/
2 浙江理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ VẬT LÝ TRIẾT GIANGhttp://www.zist.edu.cn/
3浙江工业大学 ĐH CÔNG NGHIỆP TRIẾT GIANG http://www.zjut.edu.cn/
4 浙江科技学院 HỌC VIỆN KỸ THUẬT TRIẾT GIANGhttp://www.zust.edu.cn/

TIẾNG TRUNG & DU HỌC CRT

ĐC :357 Nguyễn An Ninh, P9, Thành Phố Vũng Tàu

Email : tiengtrungcrt@gmail.com

ĐT : 0643 353 1279  Hotline :  0935 006 799

Trả lời