Đại học giao thông vận tải Thượng Hải

Đại học giao thông vận tải

giao thong thuogn hai

Đại học Giao thông Thượng Hải là đất nước có lịch sử lâu nhất, là một trong những tổ chức cao về học tập . Là một trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục của Thượng Hải. Sau 120 năm không ngừng nỗ lực, Đại học Giao thông Thượng Hải đã  đạt được “toàn diện, dựa trên nghiên cứu, quốc tế,” hạng nhất trong nước, các trường đại học quốc tế nổi tiếng.

Tính đến tháng 12 năm 2015, tổng số thống kê : 22 Viện nghiên cứu, 13 bệnh viện trực thuộc, hai trực thuộc Viện Y học, 12 đơn vị trực thuộc, sáu thuộc doanh nghiệp. Toàn thời gian đại học (trong nước) 16.188, sau đại học (trong nước) 28.842 người , sinh viên đại học năm 2134; có 2.793 giáo viên toàn thời gian, bao gồm 890 giáo sư, Học viện Khoa học Trung Quốc 22 viện sĩ, 24 Học viện Kỹ thuật ..

TIẾNG TRUNG & DU HỌC CRT

ĐC : 496 Trương Công Định, P8, tp Vũng Tàu

Email : tiengtrungcrt@gmail.com

ĐT : 0643 353 1279  Hotline :  0935 006 799

Trả lời